مشتری پایه و اساس موفقیت در هر کسب‌وکار است

یکی از اهداف اولیه هر استراتژی بازاریابی شناسایی و برآورده کردن نیازهای مصرف کننده است. علاوه بر این، رضایت مشتری یک اصطلاح بازاریابی است که مشخص می‌کند آیا محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت با انتظارات مشتری مطابقت دارد و یا حتی فراتر از انتظارات آن‌هاست. از این رو،
لاوان با تلفیق تجربه و دارا بودن یک تیم با مهارت و متخصص، سعی بر افزایش رضایت مشتری دارد.