بازاریابی شبکه‌ اجتماعی

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی یکی از روش‌های دیجیتال مارکتینگ است که در آن تمرکز برند روی ارتباط مؤثر با مخاطبین در شبکه‌های اجتماعی است. برای حساب‌های کاربری برند در شبکه‌های اجتماعی مختلف محتوای متنی، گرافیکی، تصویری و ویدئویی تولید و منتشر می‌شود و هدف از انتشار محتوا جلب مشارکت مخاطبین و افزایش آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی است.

شبکه‌های اجتماعی روز به روز نقش مهم‌تری در زندگی مردم پیدا می‌کنند و به یکی از مهم‌ترین رسانه‌های جمعی تبدیل شده‌اند. در مقالات این دسته با مجموعه تلاش‌هایی که در راستای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود، راهکارهای بهبود نتایج آن و نمونه کارهای لاوان در این حوزه آشنا می‌شوید.